پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کنیا ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کنیا
شروع دریافت نفت خام توسط پالایشگاه مومباسا از ماه می 2018
شروع دریافت نفت خام توسط پالایشگاه مومباسا از ماه می 2018
شروع دریافت نفت خام توسط پالایشگاه مومباسا از ماه می 2018
١٤:٤١ - 1397/01/03
تلاش شرکت آمریکایی برای مدیریت پروژه 300میلیارد شیلینگی جاده سازی
تلاش شرکت آمریکایی برای مدیریت پروژه 300میلیارد شیلینگی جاده سازی
تلاش شرکت آمریکایی برای مدیریت پروژه 300میلیارد شیلینگی جاده سازی
١٤:٣٢ - 1396/12/29
ملاقات تاریخی رییس جمهور "کنیاتا " و رهبر ناسا "رایلا اودینگا" ( رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت
ملاقات تاریخی رییس جمهور "کنیاتا " و رهبر ناسا "رایلا اودینگا" ( رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت
ملاقات تاریخی رییس جمهور "کنیاتا " و رهبر ناسا "رایلا اودینگا" ( رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت
١٤:٣٢ - 1396/12/29