پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کنیا ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کنیا
صفحه اصلی > شرکت های ایرانی فعال در کشور هدف 
 

شرکت های ایرانی فعال در کشور کنیا

ردیف

نام شرکت

نوع فعالیت

1

مهان

خدمات فنی و مهندسی(اجرای پروژه های ساختمانی، راهسازی، آب، فاضلاب و فعالیت های بازرگانی مرتبط در حوزه شرکت

2

فرآب

خدمات فنی و مهندسی (انرژی)

3

هدیش

خدمات فنی و مهندسی (انرژی)

4

البرز کنیا

خدمات فنی و مهندسی( طراحی و مهندسی، ساخت کارخانه)

5

سپیانا

تولید انواع روغن اتومبیل

6

مهندسان مشاور نقش ترسیم میلاد

خدمات فنی و مهندسی (خدمات مشاوره مهندسی)

7

آیکون

خدمات فنی و مهندسی(ساخت پروژه های زیر بنایی، راه، پل و...)

8

طوس آب

خدمات فنی و مهندسی  و مهندسی مشاور

9

شرکت زر ماکارون

ماکارونی

10

Frontier Haulage

واردات و صادرات

11

Cyrus the Great Petroleum ITD

واردات و صادرات